שם

תפקיד

1.

רחל (קוקה) כהן רונן

יו"ר הנהלה

2.

סיגלית עין-קדם

יו"ר ועדת כספים

3.

אמיר סלע

ועדת כ"א

4.

טל גת

ועדת כספים

5.

נועה אבן חיים

 

6.

סיון לוי

ועדת כספים

7..

שרון גלבוע

ועדת כספים

8.

דן ארטן

ועדת כספים

9.

רחלי תדהר קנר

יו"ר ועדת כח אדם

10.

ענת גונן

ועדת כח אדם

11.

מרדכי ולדמן

ועדת כספים

12. 

אלון דה - פיצ'וטו

 
 

1.

ישעיהו שנפ

חבר ועדת ביקורת

2.

אברהם צור

חבר ועדת ביקורת