תחום הקהילה והחברה מצוי בליבת העשייה ותפיסת העולם שלנו ב"רשת מתנ"סים קרית טבעון", ממנה נגזרות המטרות שלנו ונובעות שלל הפעולות שלנו ביישוב.

המרכזים הקהילתיים, הפזורים ברחבי היישוב- בחלקו הצפוני "מרכז קהילתי רמת טבעון", במרכז "מטאוריה" בשכונת האיריס- יסמין, "מרכז קהילתי נרקיס" ובדרום "מרכז קהילתי קרית חרושת" הם הבית המיידי והטבעי לתחום זה.

בחזוננו ארבעת המרכזים מהווים ציר מרכזי בפעילות הקהילתית היישובית ומנופים לעשייה חברתית-התנדבותית משמעותית עבור תושבי טבעון בכלל ותושבי השכונות הצמודות למרכזים בפרט.

לכל מרכז קהילתי ייחודיות משלו הבאה לידי ביטוי בפעילותו בתחומי תרבות, חוגים ופנאי ומבקשת להדהד את השכונה בה הוא ממוקם ולקדם סדר יום חברתי קהילתי משותף, בין השאר בתחומים הבאים: סביבה וקהילה, התחדשות יהודית, אמנות ויצירה, שילוב אוכלוסיות מיוחדות ועוד...

מחכים לראותכם.ן אצלנו!